top of page
Hospiss Māja piedāvā psiholoģisko atbalstu tuviniekiem

Kapelāna, psihologa, krīzes intervences speciālista profesionāla
psihoemocionālā un garīgā atbalsta nodrošināšana pacientam,
mirstošajam cilvēkam, kā arī sērojošiem ģimenes locekļiem, kas ir
zaudējuši tuvinieku.

Iespējams saņemt sērošanas terapiju gan individuāli,
gan piedalīties sēroša
nas terapijas grupā. Sēru terapijas grupā mērķis ir sniegt profesionālu atbalstu sērojošām personām virs 18 gadu vecuma, lai palīdzētu piedzīvoto zaudējumu aptvert,bizsērot un integrēt savā dzīvē. Šī grupa domāta ikvienam, kuru skārušas dzīves pārmaiņas un neziņa, ko iesākt ar pretrunu pilnajām sajūtām pēcbtuvinieka nāves. 

bottom of page