top of page

PIETEIKTIES PAKALPOJUMAM

  • Ļoti vērtīgi, ja informāciju par pacientu sniedz persona, kurai ir zināma slimības anamnēze, jo precīzas informācijas sniegšana taupa laiku un ļauj ātrāk organizēt pakalpojumu un sniegt palīdzību.

 

  • Lai izvērtētu pacienta atbilstību pakalpojumam, tiek pieprasīti un saņemti medicīniskie dokumenti: izraksti no slimnīcām, ārstu konsīliju lēmumi, ģimenes ārstu izraksti. Ar medicīniskiem dokumentiem tiek iepazīstināti starpprofesionālās komandas dalībnieki – paliatīvais ārsts un virsmāsa.

 

  • Pirmā vizīte pie pacienta uz mājām: sociālais darbinieks – pakalpojumu koordinators kopā ar virsmāsu un nepieciešamības gadījumā arī ar aprūpētāju novērtē esošo situāciju, pacienta spējas un vajadzības, tiek izvērtētas pacienta ģimenes locekļu vai to personu, ar kurām viņš dzīvo kopā, vajadzības.

 

  • Tiek noslēgts pakalpojuma līgums un nodrošināti nepieciešamie tehniskie palīglīdzekļi. Pacients un viņa piederīgie tiek informēti par iespēju pakalpojuma laikā saņemt emocionālo, psiholoģisko un garīgo atbalstu.

 

  • Veicot pacientu aprūpi, aprūpētājas aizpilda un nodod pakalpojuma koordinatoram – sociālajam darbiniekam – dienasgrāmatu. Pacientam nodrošina aprūpi saskaņā ar aprūpes plānu. Monitorējot pacientu vitālos rādītājus un novērojot pacienta kopējo emocionālo un fizisko stāvokli, aprūpētājas informē par pacienta vajadzībām vai izmaiņām koordinatoru – sociālo darbinieku un virsmāsu.

Hospiss māja Pieteikties pakalpojumam

Paldies! Drīzumā sazināsimies ar Jums!

Rīga, Ernestīnes iela 27a

80700022

bottom of page