top of page
Hospiss Māja Komanda.JPG

Sociālais uzņēmums “HOSPISS MĀJA” tika dibināts 2020. gadā kā labdarības projekta instruments, lai sadarbībā ar Labklājības ministriju pirmo reizi Latvijā no 2020. gada 1.oktobra uzsāktu izmēģinājuma projektu “Hospisa aprūpe mājās pilngadīgām personām un atbalsts viņu ģimenes locekļiem”, kas noslēdzās 2023.gadā. Vairāk kā gada garumā “Hospiss Māja” sniedza valsts apmaksātu, augstākās kvalitātes pakalpojumu, aprūpējot nedziedināmi slimus, mirstošus cilvēkus un sniedzot atbalstu viņu ģimenes locekļiem. Saņēmām labākās atsauksmes no mūsu aprūpējamajiem un viņu tuviniekiem, mūsu darbs tika novērtēts arī Eiropas Pilsoņa Gada balvu 2022.

Šobrīd mums vairs nav pieejams valsts līdzfinansējums, taču kamēr labdarības organizācija “Hospiss LV” turpina darbu pie vismazāk aizsargātas sabiedrības daļas aizstāvēšanas, lai šis pakalpojums tiktu piedāvāts atbilstošā līmenī ar valsts finansējumu ikvienam, “Hospiss Māja” turpina piedāvāt savus pakalpojumus augstā kvalitātē ar brīnišķīgu komandu.

PAKALPOJUMA KOORDINATORS - SOCIĀLAIS DARBINIEKS

Inga Ņeļubina Hospiss Māja

Pakalpojuma koordinators – sociālais darbinieks strādā ar klientiem un viņu ģimenes locekļiem, lai iegūtu informāciju par klienta veselības stāvokli, sadzīves apstākļiem, materiālo situāciju.

Koordinators – sociālais darbinieks sniedz psihoemocionālo atbalstu pacientu piederīgiem un pacientam visa pakalpojuma laikā, sākot ar pirmo sarunu pa telefonu un turpinot to sniegt tuviniekiem arī pēc pacienta nāves, kļūstot par atbalsta un pat uzticības personu pacientam un piederīgiem, atbilstoši savai kompetencei atbild uz jautājumiem un sniedz nepieciešamo informāciju.

Inga Neļubina

MEDICĪNAS MĀSAS UN ĀRSTU PALĪGI

Lai arī hospisa pacientu medicīniskā aprūpe aizņem nelielu daļu (ap 25–30%) no kopējās aprūpes, pēc “Hospiss Māja” domām, tā ir svarīgākā daļa. Jo bez medicīniskās aprūpes hospisa aprūpe pārvēršas par vēl vienu sociālās aprūpes veidu.

Bet mirstošajam pacientam ir ļoti svarīgi SAVLAICĪGI saņemt tieši medicīnas darbinieka palīdzību. Mirstoša pacienta stāvoklis mainās ļoti strauji, un tikpat strauji ir jāreaģē uz šīm izmaiņām. Pirmsnāves laikā strauji pieaug sāpes, palielinās elpas trūkums. Gan pacientam, gan viņa ģimenes locekļiem iestājas panika, tā kļūst nevadāma. Medicīnas māsām jebkurā diennakts laikā ir jāreaģē uz šīm izmaiņām. Laikus pacientam ir jādod stiprāki (efektīvāki) pretsāpju medikamenti.

Laikus ir jābrīdina pacienta ģimenes ārsts par narkotisko pretsāpju zāļu potenciālo vajadzību. Brīdī, kad pacientam medikamenti būs vajadzīgi, lai tie būtu nodrošināti.

Medicīnas māsu ikdienas darbs ir pacientam nodrošināt skābekļa terapiju, urīnpūšļa katetrizāciju, medikamentozo atsāpināšanu, krampju lēkmju kupēšanu, izgulējumu ārstēšanu un profilaksi u. c.

Tatjana Jirgensone Hospiss māja Virsmāsa.jpg
Agnese Brīkše.jpg
Valērijs Meškovskis.jpg

Tatjana Jirgensone

Agnese Brīkše

Valērijs Mežkovskis

Daiga Ruka.jpg

Daiga Ruka

Hospiss Māja Artūrs Jirgensons
Karina Daņilova.jpg

Arturs Jirgensons

Karina Daņilova

Līga Fūrmane.jpg

Līga Fūrmane

APRŪPĒTĀJAS

Olga Salmanova Hospiss Māja

Olga Salmanova

Tatjana Idela Hospiss Māja

Tatjana Idela

Baiba Luika Hospiss Māja

Baiba Luika

Svetlana Markova Hospiss Māja

Svetlana Markova

Solvita Baravi Hospiss Māja

Solvita Bairavi

Dale Neimane Hospiss Māja

Dale Neimane

“Hospiss Māja” lauž sterteotipu, kāds valda sabiedrībā, ka aprūpētājs ir cilvēks no sabiedrības zemākajiem sociālajiem slāņiem, visbiežāk – zemā atalgojuma dēļ, kas nemotivē šajā profesijā iesaistīties cilvēkus ar augstākiem standartiem. SIA “Hospiss Māja” veic rūpīgu aprūpētāju atlasi, jo darbinieki visu savu darbdienu – 8 h dienā – pavada pie klienta mājās. Godprātīga, iejūtīga un uzticama aprūpētāja nodrošināšana klienta dzīvesvietā ir SIA “Hospiss Māja” goda jautājums. Tādēļ pie aprūpētāju atlases tika noteikti augsti standarti, kas sevi attaisnojuši ar 100% klientu tuvinieku apmierinātību par sniegtā pakalpojuma kvalitāti.

Turklāt  “Hospiss aprūpētājs” nav tas pats, kas “sociālais aprūpētājs”. Hospisa aprūpētājs spēj nodrošināt ne tikai fizisku pacienta aprūpi (pozicionēšanu, ikdienas higiēnas veikšanu, citus aprūpes darbus), bet arī nodrošināt psihoemocionālo atbalstu mirstošajam klientam un viņa ģimenes locekļiem. Tā kā aprūpētājam jābūt psihiski līdzvarotam un jāspēj saglabāt psihoemocionālu stabilitāti pacienta miršanas brīdī, uzņemoties rūpes par pacientu un viņa ģimenes locekļiem, “Hospiss Māja” aprūpētājas iziet speciālu apmācību programmu saskarsmei ar mirstošu cilvēku, kā arī par to, lai saglabātu savu psihohigiēnu, to darot. “Hospisa aprūpe mājās” ikdienā viena aprūpētāja strādā ar vienu klientu, maksimums diviem. Tas atkarīgs no mirstošā cilvēka vispārējā veselības stāvokļa un pirmsnāves laika.

KAPELĀNS

Cilvēki savās bēdās un sērās ir viegli ievainojami. Pārsvarā tieši kapelāns ir tā persona, pie kura grib vērsties gan pacients, gan viņa tuvinieki.

Kapelāns, balstoties uz personīgajiem, ticības, kultūras un kopienas resursiem, sniedz garīgo aprūpi – garīgu atbalstu, padomu un remdinājumu ciešanās – personām, pamatojoties uz viņu eksistenciālajām, garīgajām un reliģiskajām vajadzībām. Kapelāns veic garīgo aprūpi, kalpojot visu ticības tradīciju personām, kā arī tiem, kuri nepieder un sevi nepieskaita nevienai tradīcijai

Agnese Megne Hospiss Māja

Agnese Megne

PALIATĪVĀS APRŪPES ĀRSTA KONSULTĀCIJAS

Hospiss māja Ilga Albīna

Ilga Albina

Lai nodrošinātu hospisa aprūpes mājas kvalitāti, ir nepieciešamas nepārtrauktas ārsta (paliatīvās aprūpes, algologa) konsultācijas, jo ģimenes ārsts ne vienmēr spēj izvērtēt sava pacienta stāvokļa nopietnību, reaģēt uz straujo vispārējā stāvokļa pasliktināšanos. Medicīniskās palīdzības apjoms un aprūpes līmenis var pat ļoti atšķirties pacientiem ar vienu un to pašu diagnozi, laika gaitā pacienta veselības stāvoklim pasliktinoties, nepieciešamas aprūpes korekcijas.  Vajadzības gadījumā paliatīvās aprūpes ārstam ir iespēja sazināties ar pacienta ģimenes ārstu vai speciālistu par medikamentu nomaiņu un citiem jautājumiem.

PSIHOLOGS

Psihologs sniedz psiholoģisko palīdzību dažādu garīgo, emocionālo un
uzvedības traucējumu, kā arī citu psiholoģisko problēmu gadījumos. Psihologa darba specifika ir saistīta ar cilvēkiem, kuriem nepieciešama ilgstošapsiholoģiskā palīdzība, un viņi nestrādā pie klientiem mājās.

Hospiss Māja Liene Čima

Liene Čīma

Zanete Jansone Hospiss Māja

Hospiss Māja Vadītāja
     Žanete Jansone

Inita Sila Hospiss Māja

Sabiedrisko attiecību speciāliste
                  Inita Sila

Sintija Reinberga Hospiss Māja

Brīvprātīgo darba koordinātore
           Sintija Reinberga

bottom of page