top of page
Hospiss Māja piedāvā augstas kvalitātes hospisa aprūpi

 

Hospisa aprūpe mājās

Iejūtīga, zinoša profesionāļu komanda gādās, lai Tavās mājās būtu sirdsmiers un drošība. Lai Tavs mīļais ir savā vidē – mājās, sirsnībā uzmanīts, “apčubināts” (profesionāla aprūpētāja, kas specializējusies mirstoša cilvēka ikdienas aprū), bez sāpēm (vizītē ierodas virsmāsa ar padziļinātām zināšanām paliatīvo pacientu vajadzībās un nepieciešamības gadījumā arī paliatīvais ārsts), bet ģimene var turpināt dzīvot savu dzīvi – iet uz darbu, rūpēties par citiem ģimenes locekļiem.

Hospisa aprūpes komandas mērķis ir novērst vai mazināt slimības radītās sāpes un ciešanas, un apmierināt pacienta un viņa tuvinieku emocionālās un garīgās vajadzības. Hospisa aprūpē prioritārs ir pacienta komforts, dzīves kvalitāte un individuālās vajadzības. Pirmajā vizītē pie pacienta mājās ierodas pakalpojuma koordinators – sociālais darbinieks, medicīnas māsa un aprūpētāja.

 

Šādas aprūpes mērķis ir sniegt starpdisciplināru pakalpojumu, apvienojot veselības, sociālo, psiholoģisko un garīgo aprūpi, ievērojot neizārstējami slimā un viņa ģimenes emocionālās, garīgās, fiziskās un sociālās vajadzības cilvēka slimības laikā, kā arī sērošanas periodā. Šādi organizēts pakalpojums dod iespēju paliatīvā aprūpē esošam cilvēkam piedalīties savas personīgās dzīves vadīšanā un nodrošina iespējami labāko dzīves kvalitāti, līdz iestājas nāve, kā arī sniedz atbalstu viņa ģimenei gan hospisa aprūpes periodā, gan sērošanas periodā pēc viņa nāves.

 

No 2024. gada 1.janvāra SIA “Hospiss Māja” sniedz valsts apmaksātu

paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu

pacienta dzīvesvietā Rīgā un Pierīgā.

Ko ietver šis pakalpojums?

Šī ir visaptveroša, uz pacientu centrēta paliatīva aprūpe, kas saņemama neatkarīgi no iedzīvotāju sociālekonomiskā stāvokļa. Tiek nodrošināta pacienta vajadzībām atbilstoša, savlaicīga, kvalitatīva un integrēta veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi, paliatīvā aprūpe un atbalsts, tai skaitā psihoemocionālais atbalsts dzīves nogalē gan pacientiem ar neizārstējamām slimībām to terminālajās stadijās, gan tuviniekiem.

Kas var saņemt?

Pakalpojumu var saņemt personas, kurām ir IV vai V līmeņa stacionārās ārstniecības iestādes ārstu konsīlija lēmums par indicētu paliatīvo aprūpi dzīvesvietā, ja konsīlija lēmumā pacientam ir piešķirts paliatīvā pacienta statuss un prognozētā personas dzīvildze ir līdz 6 (sešiem) mēnešiem, neatkarīgi no diagnozes, izņemot personas kuras ir bērnu paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē un jau saņem Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības pakalpojumus vai citus paliatīvās aprūpes pacienta dzīvesvietā pakalpojumus.

Pakalpojuma pieteikšanas vai konsultācijas tālrunis 80700022, e-pasts: info@hospissmaja.lv

Kas nosūta uz ārstu konsīliju?

Uz konsīliju ambulatoro pacientu var nosūtīt ģimenes ārsts vai ārsts speciālists. Ja pacients atrodas stacionārā, tad konsīliju organizē stacionārā ārstniecības iestāde.

Ārstniecības iestādes, kas nodrošina konsīliju:

Rīga: VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" - 67095392 un SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" - 27899984

Kurzeme: SIA"Liepājas reģionālā slimnīca" - 25617170 un SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" - 63620937

Vidzeme:  SIA “Vidzemes slimnīca” - 64202603 un 64202601

Latgale: SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" - 27761695 un SIA "Rēzeknes slimnīca" - 8886

Zemgale: SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca" - 26441834 un SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" - 62203333

 

Konsīlija organizēšanas kārtība:

Lai varētu saņemt valsts apmaksātu paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā, ģimenes ārstam vai atbilstošā profila speciālistam, kurš ir līgumattiecībās ar NVD, IV vai V līmeņa ārstniecības iestādē ir nepieciešams iesniegt sekojošu informāciju:

 1. Pacienta personas dati – informācija obligāta (tiek nodrošināta personas datu aizsardzība);

 2. Pacienta vai (un) pacienta pilnvarotās personas kontaktinformācija – informācija obligāta;

 3. Normatīvajiem aktiem atbilstošs dokuments, gadījumā, ja tāds pēc pacienta vēlmes tiek sastādīts, pilnvarojot kādu trešo personu pārstāvēt pacienta intereses – informācija obligāta.

 4. Obligāti nepieciešama informācija par slimības anamnēzi (iepriekšējā gaita, ilgums, ārstēšana) un diagnoze, kuras dēļ pacientam nepieciešams saņemt pakalpojumu (to noformē pacienta nosūtītājs uz konsīliju atbilstoši MK noteikumiem).

 5. Bojājuma vietas fotogrāfija (ja ir izgulējumi, audu nekrozes un tml.) – obligāta.

 6. Esošo blakusslimību raksturojums, ja tādas ir.

 7. Iepriekš veikto izmeklējumu apraksti ar slēdzieniem, ja tādi veikti.

 8. Citu stacionāru ārstēšanas epikrīzes, ja tādas ir.

SIA “Hospiss Māja” koordinators organizē ārsta un sociālā darbinieka pirmreizējo vizīti pacienta dzīvesvietā veselības un sociālo apstākļu izvērtēšanai un paliatīvās aprūpes plāna izstrādei

Veselības aprūpei pakalpojumus nodrošina:

 • sertificēts ārsts;

 • ārsta palīgs un/vai medicīnas māsa;

 • sertificēts fizioterapeits, ergoterapeits, uztura speciālists.

Veselības aprūpes pakalpojumos ietilpst:

 • ārsta konsultācijas, t.sk. attālinātas;

 • ārsta palīga un/vai medicīnas māsas sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi:

 • medikamentu ievadīšana;

 • pēcoperācijas brūču, izgulējumu un trofisko čūlu aprūpe;

 • stomu aprūpe;

 • porta katetra aprūpe;

 • pacienta vai pacienta aprūpes procesā iesaistītās personas izglītošana un praktiska apmācība veselības aprūpes jomā;

 • laboratoriski izmeklējamo bioloģiskā materiāla savākšana un nogādāšana laboratorijā;

 • vitālo rādītāju kontrole;

 • klizmas veikšana;

 • elektrokardiogrāfijas veikšana;

 • vakcinācijas veikšana;

 • sadarbībā ar ārstniecības iestādēm nepieciešamības gadījumā tiek organizētas plānveida vizītes stacionāros, plānveida speciālistu konsultācijas, diagnostiskie izmeklējumi;

 • tiek nodrošināta pacientu transportēšana uz stacionāru, uz speciālista konsultāciju vai diagnostisko procedūru un atpakaļ no tās ar specializēto transportu, t.sk. nodrošinot guļošo pacientu transportēšanu;

 • tiek koordinēta un nodrošināta specializēto kabinetu pakalpojumu nepārtrauktība sadarbības ietvaros (skābekļa terapijas pakalpojumi mājās pacientiem, atbilstoši noteiktai kārtībai, psihoemocionālā atbalsta pakalpojumi pacientiem ar onkoloģisku diagnozi, problēmsituācijas, kas saistītas ar enterālās vai parenterālās barošanas nodrošināšanu, problēmsituāciju, kas saistītas ar pacientu traheostomu aprūpi).

Sociālās aprūpes un psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumus nodrošina:

 • klīniskais un veselības psihologs vai konsultatīvais psihologs;

 • sociālais darbinieks;

 • kapelāns;

 • sociālais aprūpētājs/aprūpētājs.

Sociālās aprūpes un psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumos ietilpst:

 • klīniskā un veselības psihologa vai konsultatīvā psihologa konsultācijas, kapelāna pakalpojumi;

 • sociālā darbinieka pakalpojumi;

 • sociālā aprūpētāja pakalpojumi, t.sk. pacienta nodrošināšana un dzīves kvalitātes uzturēšana atbilstoši pacienta individuālajā aprūpes plānā noteiktajam;

 • pacienta tuvinieku apmācība par aprūpes paņēmieniem, aprūpes palīglīdzekļu lietošanu;

 • tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana, to piegāde, uzstādīšana un apmācība.

SAZINĀTIES AR HOSPISA DARBINIEKIEM

                            

    Lai saņemtu konsultāciju situācijas labākajam risinājumam,              zvaniet uz Hospiss Māja bezmaksas konsultatīvo tālruni:

               

          

                            e-pasts info@hospissmaja.lv

       

80700022

bottom of page